Werkzaamheden zuidelijke randweg

Van de provincie Utrecht ontvingen we het volgende bericht:

WERKZAAMHEDEN NIEUWE FIETSBRUG IN WOERDEN

Eind augustus is gestart met de aanleg van de nieuwe fietsbrug over de Wulverhorstbaan, naast het spoorviaduct ’t Vinkje. Deze brug biedt een nieuwe en veilige oversteek over de Wulverhorstbaan als de huidige fietsoversteek bij de rotonde  Wulverhorstbaan/Middellandbaan komt te vervallen. Er worden werkterreinen ingericht nabij het spoorviaduct, aan beide zijden van de weg. Naar verwachting wordt het brugdek (over de Wulverhorstbaan) ingehesen in de nacht van 13 op 14 oktober. De nieuwe fietsbrug kan dan voor de kerstvakantie in gebruik worden genomen. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, gelden de volgende verkeersmaatregelen:

  • Wat: afsluiten van de Wulverhorstbaan ter hoogte van het spoorviaduct ’t Vinkje voor alle verkeer (dus ook voor fietsers).
  • Wanneer: in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 oktober.
  • Hoe: de maatregelen en de tijden van afsluiting worden tijdig aangekondigd. Er worden borden geplaatst en op belangrijke punten worden verkeersregelaars ingezet.
  • Bijzonderheden: vanaf de start van de werkzaamheden begin september tot 13 oktober is fietsverkeer aan de zuidzijde van de Wulverhorstbaan onder het spoorviaduct ’t Vinkje door niet mogelijk. De noordzijde blijft bereikbaar via de bestaande oversteek bij de rotonde Middellandbaan/ Wulverhorstbaan en de kruising Hollandbaan/Waardsebaan. Fietsverkeer aan de noordzijde van de Wulverhorstbaan onder het spoorviaduct blijft mogelijk. Na 13 oktober wordt gedurende korte tijd ook het fietspad aan de noordzijde afgesloten als de resterende brugdelen worden ingehesen. Het tijdstip van deze werkzaamheden is nog niet bekend. De fietsers worden dan omgeleid.

WERKZAAMHEDEN ROTONDE WOERDEN

Om de nieuwe randweg aan te sluiten op het bestaande wegennet wordt in Woerden de rotonde Wulverhorstbaan/Middellandbaan vergroot. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren gelden de volgende verkeersmaatregelen:

  • Wat: afsluiting van de rotonde Wulverhorstbaan/Middellandlaan
  • Wanneer: vrijdagavond 13 oktober tot en met maandagochtend 23 oktober en vrijdagavond 27 oktober tot en met maandagochtend 30 oktober.
  • Hoe: de maatregelen worden tijdig aangekondigd. Er worden borden geplaatst en op belangrijke punten worden verkeersregelaars ingezet.
  • Bijzonderheden: tot vrijdagavond 20 oktober blijft doorgaand verkeer in twee richtingen mogelijk over het traject Middellandbaan – Wulverhorstbaan – Hollandbaan. Daarna is de gehele rotonde in alle richtingen voor alle verkeer afgesloten. Verkeer voor de Kromwijkerdijk en autobedrijf Midland blijft mogelijk vanaf de kruising Wulverhorstbaan/ Korenmolenlaan. Het tankstation Shell blijft bereikbaar. De werkzaamheden zijn afgestemd met hulpdiensten en openbaar vervoer. Wijzigingen in de dienstregeling worden tijdig aangegeven.
  • Inloopavond: over de verkeersmaatregelen wordt een inloopavond gehouden op dinsdag 12  september van 18.00 – 20.00 uur in vergadercentrum De Hall, Korenmolenlaan 4 in Woerden. De maatregelen worden toegelicht en u kunt terecht met al uw vragen.