Uitslag looponderzoek Atletiekunie

Enkele maanden geleden heeft een stagiaire van de Atletiekunie een Loopsportonderzoek onder atletiek- en loopverenigingen gehouden. Ook onze club heeft hieraan meegewerkt. Maar liefst 56 RCW’ers hebben deelgenomen aan de enquête. Het bestuur is erg verheugd over zo’n hoge respons (>25% van het aantal leden). Wij danken hartelijk alle leden die de moeite hebben genomen de enquête in te vullen.
De score vormt zonder meer een representatieve weerspiegeling van hoe onze vereniging wordt ervaren en wat er leeft binnen onze club. Bij deze ontvangen jullie dan ook de resultaten.

Hoewel enkele punten voor verbetering vatbaar zijn, kan gezegd worden dat de leden over het algemeen zeer tevreden zijn over de vereniging. Vele onderdelen worden hoog beoordeeld. Zo geeft 95% van de respondenten de sfeer binnen de club een 8 of hoger en geeft 90% een 8 of hoger voor de afwisseling van trainingsvormen.

Enkele onderdelen scoren wat lager. Zo geeft 35% het cijfer 6 of 5 voor het onderdeel blessurepreventie, 30% geeft medische voorzieningen een cijfer 6 of lager en het onderdeel loopscholing krijgt van 25% een 5 of een 6.

Graag zouden we deze respons beter willen duiden. Dan kunnen we indien nodig, gerichte acties hierop nemen. Daarom het volgende verzoek. Als je op genoemde punten jouw gedachten of suggesties wilt delen, dan stellen we dat erg op prijs. Dit kan door na de training een bestuurslid of trainer aan te spreken of een mail te sturen naar secretaris@runnersclub.nl

Tot slot, mocht je naast de RCW ook geïnteresseerd zijn in de landelijke uitkomsten van het onderzoek, stuur dan een mail naar secretaris@runnersclub.nl