Roparun 2023

Wie neemt het initiatief om namens RCW mee te doen aan Roparun 27-29 mei 2023? RCW deed vijf keer eerder mee, voor het laatst in 2012. Lees er hier meer over. Sindsdien is € 3.225 gereserveerd voor een volgende Roparun-initiatief. Komt dat er niet, dan is in de Algemene Ledenvergadering van maart 2022 met algemene instemming besloten dit bedrag in januari 2023 over te maken aan Stichting De Mantelmeeuw. Tenzij zich voor 31 december 2022 iemand meldt om de Roparun 2023 voor RCW te organiseren en daarmee de opbrengst voor De Mantelmeeuw te vergroten.