Rekenschema zones

Rekenschema zones na hartslagtest van maandag 30 september.

Voorbeeld berekening zones met maximale en rust hartfrequentie:

Hfmax   185        %(max-rust)+rust
Hfrust    45          %(140) + 45

Hfmax:  Hfrust:  %(….…..)+……

 

Zone-166%-72%langzame lange duurlopen137-146
Zone-273%-76%extensieve duurlopen147-151
Zone-377%-84%intensieve duurlopen152-163
Zone-485%-90%tempolopen, intervallen164-171
Zone-590%-100%weerstandstrainingen171-185