RCW bij RPL

De programmacommissie van RPL heeft ons benaderd voor haar radioprogrammering. Sport staat bij RPL hoog in het vaandel, maar krijgt nog onvoldoende aandacht in de programma’s. Zij willen meer ruimte maken voor sport in een programma dat heel dicht bij de verenigingen staat. De beste input komt immers vanaf de plek waar het allemaal gebeurt: de clubs zelf! Zij zoeken mensen die een regelmatige bijdrage willen leveren aan een sportprogramma. Dat kan bijvoorbeeld door voor- en nabeschouwingen van wedstrijden te verzorgen, door nieuws vanuit de club te brengen, d.m.v. een interview de vereniging of een lid onder de aandacht te brengen of door een regelmatige column te verzorgen. Misschien is er zelfs iemand die wil presenteren om het programma tot een geheel te smeden! Een fantastische kans om RCW zichtbaarder te maken via de lokale media.

Welke RCW’er vindt het leuk om namens RCW mee te werken aan een sportprogramma?