Patrick Diependaal nieuwe trainer

Patrick Diependaal heeft op 8 april zijn opleiding “basis looptrainer 3” afgerond en treedt toe tot het RCW trainerscorps. Daarmee komt de club weer op sterkte met in totaal 14 trainers.

Patrick is in oktober gestart met de opleiding bij de atletiekunie en heeft met hulp van zijn praktijkbegeleider Rita Zwiers de praktijk- en theorieopdrachten afgerond.
De opleiding is afgesloten met een examentraining aan een groepje RCW-ers op de atletiekbaan van AV Pijnenburg in Soest. De examinatoren waren erg positief over deze training en gaven aan dat Patrick een aanwinst zal zijn voor de club.
Zie ook het nieuwsbericht in de Woerdense Courant