Onderscheiding Ria van Arnhem

Zestien bijzondere Woerdenaren waaronder Ria van Arnhem kregen voor hun verdiensten een oranje lintje opgespeld van Burgemeester Victor Molkenboer.

Ria was van 1993 tot 1998 medeoprichter en penningmeester van de Runnersclub en verzorgde vier keer de communicatie voor de Roparun waarvan zij heel veel sponsorgeld ophaalde.

Sinds 2000 is ze vrijwilliger bij de Wijkgemeente West van de Hervormde Gemeente Woerden. Zij organiseert daar reisjes en maaltijden voor de senioren, verzorgt het vervoer en begeleidt hen tijdens de activiteiten.  Sinds 2002 is ze vrijwilliger bij Stichting de Mantelmeeuw. Zij verzorgt daar terminaal zieke mensen en voert gesprekken met hen en hun fanilie. Van 2008 tot 2014 was zij vrijwilliger bij het Mercy Ships, een organisatie die met een cruiseschip dat is omgebouwd tot ziekenhuis, langs ontwikkelingslanden vaart om mensen te helpen.

Ria, namens RCW van harte gefeliciteerd en bedankt voor je inzet al die jaren.