Jaarlijkse ALV en Kilimanjarogroep

De opkomst bij de ALV van woensdag 29 maart was opvallend groot. En dat was vast niet alleen vanwege belangstelling voor de jaarcijfers. Na de plichtmatigheden van toelichting op cijfers, jaarverslag, contributie en bestuurswisselingen zou de Kilimanjarogroep een beeldverslag geven van hun adembenemende reis.

Voorzitter Ineke Duitscher-Hummel leidde de vergadering door het verslag van 2016. Het feestelijke lustrumjaar waarin RCW haar 25-jarig bestaan vierde en dat is terug te zien in de vele activiteiten. Secretaris (en ad interim penningmeester) Adriaan Meesters gaf een toelichting op de cijfers die de kascommissie (Hans Harting en Ria van Arnhem) heeft gecontroleerd. Hans Harting sprak mede namens mede kascommissielid Ria van Arnhem goedkeuring uit voor de boekhouding, waarna de aanwezige leden het bestuur décharge verleenden voor het gevoerde financiële beleid.
In het bestuur treedt Jacqueline van Zweeden (weer) aan als penningmeester, nadat afscheid is genomen van Madelon van Veen.
Na instemming van de leden met het verhogen van de contributie en een korte pauze (met cake van World Servants), werden we gefêteerd op indrukwekkende verhalen en magnifieke foto’s en filmbeelden. Jos Borghols en Ria van Arnhem deden verslag namens de hele Kilimanjarogroep van hun belevenissen. Een ervaring voor het leven.

Het was een boeiende ALV met dank aan de ACTCOM voor de verzorging van de inwendige mens, het bestuur voor de grondige voorbereiding en uitvoerige toelichting en de Kilimanjarogroep voor het mooie reisverslag.