Klaas Boomsma

Ledenvergadering op 14 maart

Een aantal leden heeft de ALV van woensdag 14 maart 2018 bezocht. En dat was vast niet alleen vanwege belangstelling voor de jaarcijfers. Na de plichtmatigheden van toelichting op het jaarverslag, de cijfers, de contributie en de bestuurswijziging zou Klaas Boomsma een lezing houden wat hardlopen voor hem betekent.

Voorzitter Ineke Duitscher-Hummel leidde de vergadering door het verslag van 2017. Een jaar waarin wij afscheid hebben genomen van Diane Bombeld en Dick van Veen als trainer, nieuwe clubkleding mochten ontvangen, hebben gelopen in o.a. het mooie natuurgebied de Soesterduinen en hebben genoten van de leuke activiteiten (o.a. workshop Zumba, running yoga en bootcamp) die door de ACTCOM werden georganiseerd.

Penningmeester Jacqueline van Zweeden gaf een toelichting op de cijfers die de kascommissie (Ria van Arnhem en Willem van Baren) heeft gecontroleerd. Willem van Baren sprak mede namens kascommissielid Ria van Arnhem goedkeuring uit voor de boekhouding, waarna de aanwezige leden het bestuur décharge verleenden voor het gevoerde financiële beleid.

De contributie voor 2018 is vastgesteld. De contributie bedraagt:

  • Actief lidmaatschap​​: € 30,45 per kwartaal;
  • Passief lidmaatschap​​: € 15,25 per kwartaal;
  • Lidmaatschap Atletiekunie​: € 16,80 per jaar.

In het bestuur is Marc de Bruijn als secretaris aangetreden, nadat afscheid is genomen van Adriaan Meesters. Ook is er afscheid genomen van Nanette Mostert als bestuurslid PR/sponsoring. Haar taken binnen het bestuur zijn over de bestuursleden verdeeld. Ronald Bottema neemt de positie van Nanette binnen de PR-commissie over.

Na een korte pauze (met cake van World Servants), werd er met veel interesse geluisterd naar Klaas Boomsma, die een boeiende lezing gaf over hoe hardlopen hem heeft geholpen in het loskomen uit de greep van verslaving en bij het opbouwen van een gebalanceerd, gezond en gelukkig leven.

Het was een goede ALV met dank aan de ACTCOM die de catering weer voortreffelijk heeft verzorgd.