Ledenvergadering 15 september

Het bestuur van Runners Club Woerden nodigt de leden uit voor een korte buitengewone Algemene Leden Vergadering op woensdag 15 september om 19.30 uur in het clubgebouw. Aanleiding is de voorgenomen wijziging in het bestuur, waarbij het zittende bestuur Wilco Zwennis wil voordragen voor de functie van secretaris. Aansluitend volgt een korte toelichting op de acties die het bestuur heeft genomen ten aanzien van de sinds 1 juli jl. verplichte WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). Na de formele vergadering en de pauze, geven de trainers presentaties over doelgericht trainen, begeleiding nieuwe leden, blessurepreventie en de opleiding van assistent trainers. De bijeenkomst organiseren we conform de dan geldende coronamaatregelen.

Agenda:

  1. Opening
  2. Bestuurswijziging. Sinds de vorige ALV (10 maart 2021) is de functie van secretaris vacant. Het bestuur draagt Wilco Zwennis voor als secretaris.
  3. WBTR. Korte toelichting op de door het bestuur genomen acties in het kader van deze sinds 1 juli verplichte wet
  4. Rondvraag
  5. Sluiting

Pauze

Na de pauze presentaties door de trainers met aansluitend een drankje/hapje.

Aanmelden kan tot 14 september.