Jo Gosens

In Memoriam Jo Gosens

Ons erelid Jo Gosens is 17 april op 82-jarige leeftijd overleden. Wij, RCW en hardlopers in Woerden en omgeving, zijn Jo veel dank verschuldigd. Ons actieve lid Kees Steffens weet ons daar veel over te vertellen.

Kees: ‘De club is ontstaan uit een initiatief van Huib Blanken (ook erelid). Huib was fitnesstrainer in Woerden en is in 1989 met een loopgroep begonnen. Van meet af aan heeft hij daarbij ondersteuning gehad van anderen. Met name van Ans Loman (zijn vriendin), Fred Hoogendijk en Jo Gosens. Zij verzorgden mede de trainingen, maar ook het mededelingenblad (later Erseeweetje) en de vormgeving (logo). Ilona, de vrouw van Jo, was ook lid en deed “secretaresse werkzaamheden”. Toen de groep werd omgezet in een echte vereniging, met Huib als eerste voorzitter, bleef Jo lang actief voor de club. Samen met Cora Gerling was hij de eerste KNAU-gediplomeerde Trainer Loopgroepen uit eigen geledingen. Jarenlang was hij naast trainer ook degene die RCW’ers stimuleerde om aan prestatielopen mee te doen. Eerst kortere afstanden, daarna ook halve en hele marathons. Zelf was hij dan ook enthousiast deelnemer. Zijn favoriet was de Midwinterloop in Apeldoorn, zijn geboorteplaats. Na een jaar of tien is hij als trainer gestopt. Er was inmiddels voldoende opvolging. Hij werd toen meer dan terecht benoemd als erelid. Jarenlang bezocht hij nog de nieuwjaarsbijeenkomsten om met oude kennissen bij te praten.

Inmiddels was hij een nieuwe activiteit gestart. Weer een loopgroep, maar nu van fitwandelaars (oftewel power walking). Ook dat sloeg aan. En na een paar jaar besloot hij ook die groep om te zetten in een vereniging. Geen nieuwe club dit keer – maar als een aparte discipline binnen Clytoneus. Ook dit initiatief leeft nog steeds voort. Diverse oud-leden van onze vereniging hebben zich daar inmiddels gemeld. Zelf heeft hij daar al een aantal jaren geen bemoeienis meer mee gehad.

Het contact met RCW was wat verwaterd. Hij heeft zelfs voorgesteld om zijn erelidmaatschap te beëindigen. Terecht is dat door het bestuur geweigerd. Erelid ben je voor het leven!’

Namens RCW hebben we de familie een condoleancebericht gestuurd.