Uitslag enquete 2018

Het doel van de enquête is een beeld te krijgen van hoe leden denken over reilen en zeilen van RCW, zijn we als bestuur/trainers/commissies goed bezig, is er behoefte aan iets specifieks, wat kan beter. Ruim 100 leden hebben de enquête ingevuld, waarvan ruim 27% langer dan 10 jaar lid zijn en 26% 5-10 jaar lid.

 • Algehele tevredenheid over de trainingsmogelijkheden, momenten en tijdstippen.
 • Grote tevredenheid over de trainingen die worden gegeven en het niveau van de trainers.
 • Specifieke training: 33% heeft aangegeven specifieke groepstraining op prijs te stellen.
 • Groepsindeling: 63% kan zich vinden in de huidige groepsindeling.
 • Groepsgrootte: zou beter kunnen.
 • Juiste keuze trainingsgroep: 76% geeft aan dat zij het gevoel hebben bij de start van de training voor de juiste trainingsgroep gekozen te hebben.
 • Advies trainers bij keuze trainingsgroep: 89% staat open voor advies van trainers bij groepskeuze.
 • Baantraining: 46% geeft aan de baantraining niet leuk te vinden; in de wintermaanden is het animo groter dan in zomermaanden.
 • Organisatie loop door RCW: 64% vindt het leuk dat RCW een loop organiseert waarbij ook niet-leden aan mee kunnen doen.
 • Algehele tevredenheid ErSeeWeetje.
 • Inzet voor RCW als vrijwilliger: Bereidheid in te zetten als vrijwilliger is er, echter meer op “projectmatige basis” in plaats van voor een lange periode. Activiteitencommissie heeft een voorkeur. Drie leden hebben aangegeven op termijn trainer te willen worden.

Te nemen stappen:
De komende periode gaan het bestuur en de trainers zich verdiepen in de uitkomsten om zo nodig daar opvolging aan te geven. Wordt dus vervolgd.