Je plek op de weg als hardloper

Als je buiten op de weg gaat hardlopen, is goed om te bedenken dat je dan ook verkeersdeelnemer bent. Wat is dan eigenlijk je plek op de weg?

Wettelijke Verkeersregels

Voor het bepalen van de plek op de openbare weg gelden de volgende regels:

  1. Voetgangers gebruiken het trottoir of voetpad.
  2. Zij gebruiken het fietspad als het trottoir en voetpad ontbreken.
  3. Zij gebruiken de berm of de uiterste zijde van de rijbaan als ook het fietspad ontbreekt.
  4. De voetganger mag zelf bepalen aan welke kant hij loopt. Meest logisch is die kant te kiezen waar men het best zichtbaar is / je overzicht hebt.

Regels RCW

De loopgroepen bestaan uit maximaal 25 lopers. De groepen houden zich aan de verkeersregels. Stoptekens worden te allen tijde gerespecteerd. De lopers houden rechts en lopen maximaal twee-aan-twee. Als de ruimte ontbreekt, achter elkaar. De voorste lopers geven verbale signalen aan de groep bij tegemoetkomend verkeer en bij obstakels. De achterste lopers signaleren of achterop komend verkeer nadert en waarschuwt de groep. De laatste lopers blijven niet alleen.

Grote groep

Het maakt ook uit of je in een grote of kleine groep loopt. Bij groepen houdt een hardlooptrainer de veiligheid onderweg in de gaten. Als je in een grote groep (20 tot maximaal 25 lopers) zullen er vaak ook minimaal twee trainers bij de training aanwezig zijn.

Met een grote loopgroep adviseert de Atletiekunie trainers om bij afwezigheid van trottoir, voetpad en fietspad helemaal aan rechterkant van de weg te lopen. Op die manier geef je het achterop komende verkeer beter de gelegenheid veilig in te halen. Je hebt daarmee ook beter zicht op tegemoetkomend verkeer. Op fietspaden en wegen loop je meestal in tweetallen naast elkaar of als het smaller is allemaal achter elkaar in een lint.

Kleine groep

Bij kleine groepjes (tot 5 personen) of als je alleen loopt kan eventueel gekozen worden om aan de linkerkant te gaan lopen. Alleen of met een kleinere groep ben je flexibeler bij bijzondere verkeerssituaties, zoals een onoverzichtelijke bocht, om dit veilig te kunnen doen. Kies als individuele loper bij trainingen in het donker een route waarbij je zoveel mogelijk op verlichte fietspaden loopt.

De trainer

  • heeft tijdens de training een telefoon bij zich en belangrijke telefoonnummers om in geval van calamiteit adequaat te kunnen alarmeren en reageren
  • ziet toe op naleving van de verkeersregels. Lopers zorgen zelf voor kleding die passend is bij de temperatuur om onderkoeling of oververhitting te voorkomen. Lopers nemen voldoende vocht/water mee ter voorkoming van uitdroging bij hogere temperaturen.

De loper

  • zorgt voor kleding die bij de temperatuur past om onderkoeling of oververhitting te voorkomen
  • neemt voldoende vocht/water mee ter voorkoming van uitdroging bij hogere temperaturen
  • in het donker (na zonsondergang of bij zware bewolking) is het dragen van een reflecterend hesje verplicht (daarnaast wordt verlichting van harte aanbevolen)

Hardloophesje aan

De dagen worden korter en vóór het einde van de avondtrainingen is het alweer donker. Dat betekent: reflecterende hesjes aan. Verplicht vanaf maandag 5 september! Verlichting mag ook. Heb je er zelf nog geen, in het clubhuis zijn voor noodgevallen enkele hesjes beschikbaar.

Lees hier het volledige veiligheidsplan van Runnersclub Woerden.

Het weer en veiligheid

We hebben te maken met een extreem nat voorjaar. Met dank aan El Niño, een weersverschijnsel rond de Grote Oceaan. Voor een stevige regenbui deinzen RCW’ers niet terug. Sterker nog, in regen train je lekkerder want er zit meer zuurstof in de lucht en het voelt lekker fris. Echter onweer is een ander verhaal. Doet zich onweer voor tijdens de training, dan zal de trainer de training direct staken en een veilige plek zoeken. Geeft het KNMI vooraf waarschuwingscode geel, oranje of rood af, dan wordt de training afgelast. Laatst deed zich die situatie voor. De trainers houden overleg en als wordt besloten de training af te gelasten, gaat er direct een groepsmail naar alle leden. Check bij twijfel dus altijd je mail. Meer lezen over RCW en veiligheid? Klik hier.

Code groen = geen bijzonderheden

Bij code groen is er geen bijzonder weer waarbij er kans is op gevaarlijke weersituaties

Code geel = wees alert

Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is. Code geel kan 48 uur voordat het weerfenomeen optreedt, worden uitgegeven. De zekerheid is minstens 60 procent.

Code oranje = wees voorbereid

Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is.

Code rood = onderneem actie

Dit is een echt weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen  dat het maatschappij ontwrichtend kan zijn. Dit kan heel lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur uitgegeven voordat het weerfenomeen zich voordoet.