Cheque voor Stichting ontmoeting

De Runnersclub Woerden heeft een bedrag van € 375 geschonken aan Stichting Ontmoeting Woerden. Het geld is bijeengebracht door leden die hebben meegelopen met de Linschotenloop. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van RCW werd de cheque door de voorzitter Ineke Duitscher-Hummel overhandigd aan Lia Noorthoek, netwerkcoördinator van Woerden.

Doelstelling St. Ontmoeting

Stichting Ontmoeting zet zich in voor de multi-problem huishoudens, de kwetsbare mens. De nodige hulp wordt geboden om de leefsituatie te stabiliseren en te verbeteren. Ontmoeting streeft ernaar om mensen zo zelfstandig mogelijk plaats te laten nemen in de maatschappij door de inzet van vrijwilligers. De professionele begeleiding ligt bij externe professionals.

Werkzaamheden

St. Ontmoeting werft vrijwilligers die passen bij de hulpvraag van de cliënt om zo samen een netwerk te vormen rond de cliënt. Waardevol daarin is het van mens – tot mens – contact, het delen van levenservaring, respect, trouw en stabiliteit. De vrijwilligers worden weer gecoacht door de netwerkcoördinator.

Meer informatie vind je op de Website.

Nieuwjaarsreceptie

Op de nieuwjaarsreceptie van Runnersclub Woerden waren weer veel leden aanwezig die elkaar een sportief 2019 hebben gewenst. Onze voorzitter Ineke Duitscher-Hummel blikte terug op een goed 2018 waarin de Runnersclub, naast hardlopen een gezellige vereniging in al haar facetten, weer een aantal mooie activiteiten heeft georganiseerd. Ook werd er al vooruit gekeken naar wat de leden in 2019 kunnen verwachten.

Tijdens de receptie zijn de clubkampioenen van de Linschotenloop 2018 gehuldigd.

De clubkampioenen van 2018

5,3 km herenJohn Blauw00:29:13
5,3 km damesIlona Buring00:27:03
10,5 km herenDik Stam00:51:49
10,5 km damesMarloes Stoof00:56:06
21,1 km herenWilfred Buijs01:33:44
21,1 km damesFemke Taling01:52:11

Cheque voor Stichting Ontmoeting

Ook heeft de Runnersclub Woerden een bedrag van 375 euro geschonken aan Stichting Ontmoeting Woerden. Het geld is bijeengebracht door leden die hebben meegelopen met de Linschotenloop. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van RCW werd de cheque door de voorzitter Ineke Duitscher-Hummel overhandigd aan Lia Noorthoek, netwerkcoördinator van Stichting Ontmoeting Woerden.

Trainers in opleiding

Marlies Verweij en David Raaphorst zijn op zaterdag 24 november begonnen aan hun opleiding “Basis looptrainer 3”.
Met hulp van hun praktijkbegeleiders Rita en Patrick zullen Marlies en David de aankomende periode de opleiding volgen door middel van Workshops en Trainingen bij RCW.

Wij wensen Marlies en David de aankomende tijd veel succes en plezier. We zijn blij dat we het RCW trainerscorps binnenkort kunnen gaan aanvullen met nieuwe trainers.

Oproep schoonmaak clubgebouw!

Samen met Reflex zijn wij op zoek naar iemand die regelmatig het clubgebouw, inclusief kleedkamers schoon wil maken. Zou jij dat willen doen, of ken je iemand die daar interesse in heeft, graag een berichtje naar voorzitter@runnersclub.nl

.

Nieuwe secretaris van RCW

Mijn naam is Marc de Bruijn. Ik ben ongeveer 3 jaar lid van de RCW en met veel plezier.
In het dagelijks leven ben ik eigenaar van een loodgietersbedrijf in Oudewater. Ik ben getrouwd en heb een dochter van 22.
Ik loop nu ongeveer 4 jaar hard, eerst het gebruikelijke rondje om de kerk en daarna via mijn buurman  bij de RCW gekomen. Dit om wat gevarieerder training te krijgen en wat aan mijn snelheid te werken. Het voelde erg goed om bij de RCW te komen , aardige mensen en goede vaardige trainers. Ik voel me erg op mijn gemak en merk dat ik makkelijker ben gaan lopen met de tips van de trainers. Het wordt langzaam wel een soort verslaving om te lopen. Ik heb diverse halve marathons gelopen en afgelopen keer de hele marathon van Rotterdam. Een weergaloze ervaring, zeker aan te raden.

Omdat ik me zeer betrokken voel bij de club hoorde ik op de nieuwjaarsreceptie dat Adriaan wilde stoppen met zijn bestuursfunctie van secretaris. Ik was meteen geïnteresseerd en heb met Adriaan een afspraak gemaakt voor het bijwonen van twee bestuursvergaderingen om een beetje te polsen of dit mijn ding was. Ik voelde er wel wat voor de functie van secretaris over te nemen van Adriaan. Zodoende ben ik nu de nieuwe secretaris van de club en heb er veel zin in om deze functie te vervullen in deze mooie club.

Tank & Schenk

Door een lange verbouwingsperiode konden we het een tijd niet doen. En misschien is het aan de aandacht ontsnapt. Maar ook in 2018 doet de RCW mee met het Texaco Tank & Schenk programma. Als je tankt, ontvangen we 1 cent per getankte liter. Het werkt simpel: vraag bij het afrekenen om te schenken, zoek het RCW logo op de tank & schenk tablet in de shop en tik de keuzetoets aan. Zo hebben we al 115 euro bij elkaar gereden voor onze vereniging.

Sinds kort is dit ook mogelijk voor berijders met een lease- of tankpas. Dus nu voor iedereen. Ook voor je buurman of buurvrouw. Let op: dit kan alleen bij het Texaco station op Europabaan 2, als je Woerden uitrijdt. Bijkomend voordeel is dat je dan niet geflitst kan worden voor hard rijden…

Ledenvergadering op 14 maart

Een aantal leden heeft de ALV van woensdag 14 maart 2018 bezocht. En dat was vast niet alleen vanwege belangstelling voor de jaarcijfers. Na de plichtmatigheden van toelichting op het jaarverslag, de cijfers, de contributie en de bestuurswijziging zou Klaas Boomsma een lezing houden wat hardlopen voor hem betekent.

Voorzitter Ineke Duitscher-Hummel leidde de vergadering door het verslag van 2017. Een jaar waarin wij afscheid hebben genomen van Diane Bombeld en Dick van Veen als trainer, nieuwe clubkleding mochten ontvangen, hebben gelopen in o.a. het mooie natuurgebied de Soesterduinen en hebben genoten van de leuke activiteiten (o.a. workshop Zumba, running yoga en bootcamp) die door de ACTCOM werden georganiseerd.

Penningmeester Jacqueline van Zweeden gaf een toelichting op de cijfers die de kascommissie (Ria van Arnhem en Willem van Baren) heeft gecontroleerd. Willem van Baren sprak mede namens kascommissielid Ria van Arnhem goedkeuring uit voor de boekhouding, waarna de aanwezige leden het bestuur décharge verleenden voor het gevoerde financiële beleid.

De contributie voor 2018 is vastgesteld. De contributie bedraagt:

  • Actief lidmaatschap​​: € 30,45 per kwartaal;
  • Passief lidmaatschap​​: € 15,25 per kwartaal;
  • Lidmaatschap Atletiekunie​: € 16,80 per jaar.

In het bestuur is Marc de Bruijn als secretaris aangetreden, nadat afscheid is genomen van Adriaan Meesters. Ook is er afscheid genomen van Nanette Mostert als bestuurslid PR/sponsoring. Haar taken binnen het bestuur zijn over de bestuursleden verdeeld. Ronald Bottema neemt de positie van Nanette binnen de PR-commissie over.

Na een korte pauze (met cake van World Servants), werd er met veel interesse geluisterd naar Klaas Boomsma, die een boeiende lezing gaf over hoe hardlopen hem heeft geholpen in het loskomen uit de greep van verslaving en bij het opbouwen van een gebalanceerd, gezond en gelukkig leven.

Het was een goede ALV met dank aan de ACTCOM die de catering weer voortreffelijk heeft verzorgd.

Afscheid trainer Diane met oliebollen

Zaterdag 30 december namen we afscheid van Diane Bombeld als trainer. Na 10 jaar met heel veel plezier trainingen te hebben verzorgd voor RCW en aspirant trainers te hebben begeleid, heeft Diane besloten als trainer te stoppen. Als lid blijft zij (vanzelfsprekend) betrokken bij RCW, hardlopen is nog altijd haar lust en haar leven. Haar nieuwe, drukke baan bij het AMC en een cursus maken vrije tijd schaars. Tijd voor het maken van keuzes.

Echtgenoot Kees zat zaterdag 30 december in het complot; afsluitend aan Dianes laatste training verzamelden alle trainingsgroepen zich in de tuin bij Diane thuis. Er stonden oliebollen klaar en voorzitter Ineke hield een hartelijke speech.

Dank je wel, Diane, voor 10 jaren fijne training! We zullen je missen maar fijn om je gewoon bij de club te blijven zien.

Bestuur zoekt versterking

In het bestuur zwaaien komend voorjaar bestuursleden af. Wil jij je inzetten voor onze club en meepraten over beleidszaken of heb je ideeën hoe zaken anders/beter kunnen? Laat het ons weten.

Spreek een van de bestuursleden aan of stuur een bericht naar voorzitter@runnersclub.nl

.

Voeten vegen

In dit seizoen komen we na de training meer dan anders terug met natte, bemodderde schoenen. Fijn als je vóórdat je het clubgebouw ingaat, je schoenen afveegt aan de borstels buiten. Zo houden we het netjes!