25 juni Vechtloop Ren4Semmy

Annemarie en Nanette verschijnen 25 juni aan de 10 km-start van Ren4Semmy en sporen meer RCW’ers aan mee te doen. Na jarenlang onderdeel te zijn van de Amsterdam Marathon, heeft de stichting nu onderdak bij de Vechtloop in Weesp. Stichting Semmy maakt onderzoek naar hersenstamkanker bij kinderen mogelijk. Na de loop geeft de stichting, samen met de onderzoekers, een update over het onderzoek.

10 juni Run Bike Run

Zaterdag 10 juni organiseert de Runnerscommissie als training een Run Bike Run. Dat doe je met minimaal twee personen, maar kan ook met meer. Je bepaalt zelf met hoeveel personen je wilt lopen en fietsen. Het is een prachtige route van circa 28,5 kilometer door Haarzuilens via de weilanden richting Breukelen. Vervolgens langs de prachtige Vecht naar Maarssen om de weg te vervolgen door Vleuten naar Harmelen. We starten tussen 8.30-9.00 uur vanuit Harmelen en hopen rond 11.30 uur iedereen weer te verwelkomen met koffie en wat lekkers. Vertrekken doen we vanaf het terrein van Paardenstalling Appellaan, Breudijk 52 in Harmelen. We verwachten dat je op de fietst komt, er is weinig parkeerruimte vanwege paardenwedstrijden. Bij de start krijg je de knooppunten route. Voor onderweg zorg jezelf voor water en indien nodig een versnapering.

Opgeven doe je in Volta en dat kan t/m donderdag 8 juni. Geef daarbij ook aan met wie je een team vormt. Heb je nog geen team? Geen punt natuurlijk, dan koppelen wij je aan andere RCW’ers.

Historie RCW

Door Kees Steffens:

In de ledenvergadering eind maart werd gerefereerd aan het 30-jarig bestaan van onze vereniging. Dit was al in 2021 en in de begroting was er budget ingeruimd om dat op feestelijke wijze te vieren. Helaas gooide corona roet in het eten en verstoorde niet alleen de jubileumpret maar ook het normale verenigingsgebeuren. In de vergadering werd aangegeven dat daarom de plannen voor een jubileumviering verschuiven naar het 35-jarig bestaan in 2026. Even geduld dus nog.

Veel van de huidige leden zullen niet (volledig) op de hoogte zijn van ontstaan en groei van onze club. En zij die al lang lid zijn zullen zich niet alles meer herinneren. De activiteiten van RCW worden momenteel vooral gecommuniceerd via Volta en (deels nog) via de website. Maar vele jaren gebeurde dat voorheen via het papieren clubblad. En gelukkig heb ik die clubbladen bewaard – zonder ze verder ooit terug te kijken. Maar nu werd ik door het bovengenoemde uitstel, maar ook door incidentele vragen van medelopers, getriggerd om eens van het begin terug te lezen.
Die duik terug in de historie is best leuk. Veel weggezakte feiten komen weer terug, bij sommige namen herinner je je ook het gezicht en/of andere bijzonderheden. Het leek me wellicht ook interessant voor anderen om die “oude” zaken nog eens op te rakelen. Daarom hierbij een samenvatting van de eerste geschriften.

Hoe het begon

Het begint in 1989! Dus ruim 34 jaar geleden. Van een echte vereniging was geen sprake. Maar wel van een groepje hardlopers. In de Woerdense Courant van eind dat jaar staat een interview met Huib Blanken, de initiator van die groep. Een kopie daarvan is opgenomen in het clubblad. De krant vermeldt over het begin :
De 43-jarige Huib Blanken is in januari met een loopgroep in het Cromwijck-park begonnen. Het aantal trimmers groeide gestaag zodat de inwoner van Zoetermeer durft te hopen op een toekomst in Woerden. Met een eigen clubgebouw. Hij begon zelf al jong met atletiek, volgde een CIOS-opleiding maar ging daarna naar de Sociale Academie. Hij werkt nu als sociaal werker en in de avonduren als trainer bij sportscholen, onder andere in Woerden.
In januari begon hij daar met 23 belangstellenden een loopgroep. Daar bleven er uiteindelijk acht van over, maar dat groeide weer aan met andere trimmers, die de groep bezig zagen in het park. Daar trainen ze op zaterdagmorgen en ook op woensdagavond in de sportzaal van de Emmaschool.
De leeftijd loopt uiteen van 15 tot 52, maar de meesten zijn twintigers. Huib verdient niets aan de loopgroep, krijgt slechts een benzinevergoeding en is daar tevreden mee. Tot slot geeft hij aan dat mensen maar eens moeten kijken bij zo’n training: “We beginnen altijd rustig, daarna rekken we de spieren en daarna interval of wat afstandswerk.”

Huib Blanken zet ook enkele advertenties om deelnemers te werven. Daar heb ik op gereageerd en Iedereen betaalde natuurlijk wel een bijdrage. Maandelijks 17,50 gulden, omgerekend ongeveer 8 euro.
Dus het was inderdaad idealisme en bepaald niet bedoeld als inkomstenbron. En dan kwam ook zijn vriendin Ans Loman ook nog mee om een deel van de groep te trainen.
Het volgende RCW Informatie Bulletin, zoals het aanvankelijk werd genoemd, verscheen in februari 1990. Dus in het 2e ‘bestaans’-jaar zoals het daarin terecht werd aangeduid. Vermeld wordt de uitslag van een Coopertest (de afstand gelopen in 12 minuten). Op de lijst staan 24 namen. De geleverde prestaties variëren van 1.570 tot 3.050 meter. Gemiddeld best een goed niveau. Naast mijn naam is André Kemper de enige nu nog actieve loper. Zo is het gekomen.
Verder in dit blad een oproep om eens aan een prestatieloopje mee te doen. Als inspiratie moet kennelijk een duidelijk verzonnen verhaal van Huib dienen, waarin hij vertelt over een ongezond levende man die na het zien van de New York marathon besluit het rigoureus anders aan te pakken, loopschoenen aanschaft en een trainingspak. Hoe het deze man verder vergaat? Wordt vervolgd …. staat er.

En tenslotte nog 5 bladzijden met medische tips, waarschuwingen tegen overbelasting en voedingsadviezen. Meest overgenomen uit andere, externe publicaties. Daarbij moet worden aangetekend dat dit alles volledig door Huib werd verzorgd. Dus zowel de inhoud als het afdrukken en distribueren van het blad. Dit alles moet heel veel tijd gekost hebben.

Emmy geslaagd voor examen looptrainer

Emmy heeft met succes het examen looptrainer van de atletiekunie afgelegd. De examentraining was met 12 RCW-ers op de atletiekbaan van Tempo in Bussum.

Emmy stelt zich voor: Als kind zat ik in Zutphen bij de plaatselijke atletiekvereniging. Dit vond ik zo gezellig en leuk, dat ik dit mijn hele jeugd ben blijven doen.
De leukste onderdelen vond ik het rennen, kogelstoten en speerwerpen. Dingen als sprinten en springen vond ik iets minder geslaagd. Als puber ben ik jeugdtrainingen gaan geven, waar mijn enthousiasme voor het trainerschap werd geboren. Als student heb ik een tijd alleen voor mijzelf gelopen. Tot ik naar Utrecht verhuisde en bij AV Phoenix ging hardlopen. Tijdens het hardlopen praat ik nog wel eens, zo ook met een loopster die toen bij Phoenix jeugdtrainer was. Zij vroeg mij om trainster te worden bij de jeugd aldaar. Gedurende 1,5 jaar heb ik in spelvorm de beginselen van atletiek en hardlopen kunnen uitleggen aan de kinderen. Tot mijn verhuizing naar Woerden. Uit sociaal oogpunt ben ik bij RCW gaan hardlopen. Tegelijkertijd, bleef het training geven kriebelen.
Daarom was ik direct enthousiast toen de vraag kwam om assistent-trainer te worden. Met heel veel werk heb ik in mei ’23 examen gedaan als looptrainer niveau 3. En met goed gevolg! Ik vind het erg leuk om te blijven vernieuwen. En om lopers enthousiast te maken voor hardloopevenementen in de omgeving.

 

 

 

Weteringloop: RCW meetingpoint en warming-up

Zaterdagmiddag 13 mei is de Weteringloop en daar doen veel RCW’ers mee. Er is vanaf 12.45 uur een RCW meetingpoint, in het gras, vlak bij de finish. Te herkennen aan blauwe partytent met RCW-vlaggen. Om 13.10 uur verzorgt David een gezamenlijke warming-up. Let op! Deze warming-up is voor álle afstanden, dus zowel de 5, 10 als de 16,1 km. De 5 en de 16,1 starten om 13.30 uur, de 10 km start om 13.40 uur.

Veel plezier allemaal en loop je zelf niet mee, kom gezellig aanmoedigen en finishers onthalen! Extra leuk als je RCW-clubkleding aan hebt.

Sponsorlopen door leden

Roparun

Quirina doet eind mei mee aan de Roparun 2023 met team Sparkles #168 en je kunt haar sponsoren. De opbrengst gaat naar de palliatieve zorg: ‘Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.’ Voor elke donatie vanaf € 10 mag zij een unieke kaarten set geven.

Run4Semmy

Annemarie en Nanette verschijnen zondag 25 juni aan de 10 km-start van Ren4Semmy en sporen meer RCW’ers aan mee te doen. Na jarenlang onderdeel te zijn van de Amsterdam Marathon, heeft de stichting nieuw onderdak gevonden bij de Vechtloop in Weesp. Stichting Semmy maakt onderzoek naar hersenstamkanker bij kinderen mogelijk. Na de loop geeft de stichting, samen met de onderzoekers, een update over het onderzoek.

ALV 2023

In de Algemene Ledenvergadering van 29 maart zijn de financiële jaarcijfers 2022 gepresenteerd. Daarop hebben de leden, op advies van de kascommissie, décharge verleend voor het gevoerde beleid.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter Nanette Mostert en penningmeester Nico Boom waren regulier aftredend en stelden zich beiden herkiesbaar. Ad interim vicevoorzitter Annet Tiessen trad officieel toe. Marlies Verweij is benoemd tot Bestuurslid/Trainerscoördinator. De leden stemden bij alle benoemingen unaniem voor.

Contributie 2024

Het bestuur heeft voorgesteld de contributie per januari 2024 te verhogen van € 11,00 naar € 12,50 per maand. De eenmalige inschrijfkosten van € 10,00 naar € 12,50. Redenen hiervoor zijn de huurverhoging van het clubgebouw en de atletiekbaan en de stijging van energie- en overige kosten. De leden hebben met de verhogingen ingestemd.

Ledenadministratie

Stand 1 januari 2022: 145, 21 nieuwe leden, 17 opzeggingen. Stand per 31 december 2022: 149. Het doel blijft om meer leden te werven.

10 redenen om bij RCW te trainen

10 goede redenen om bij Runners Club Woerden te gaan trainen

RCW bij RPL

De programmacommissie van RPL heeft ons benaderd voor haar radioprogrammering. Sport staat bij RPL hoog in het vaandel, maar krijgt nog onvoldoende aandacht in de programma’s. Zij willen meer ruimte maken voor sport in een programma dat heel dicht bij de verenigingen staat. De beste input komt immers vanaf de plek waar het allemaal gebeurt: de clubs zelf! Zij zoeken mensen die een regelmatige bijdrage willen leveren aan een sportprogramma. Dat kan bijvoorbeeld door voor- en nabeschouwingen van wedstrijden te verzorgen, door nieuws vanuit de club te brengen, d.m.v. een interview de vereniging of een lid onder de aandacht te brengen of door een regelmatige column te verzorgen. Misschien is er zelfs iemand die wil presenteren om het programma tot een geheel te smeden! Een fantastische kans om RCW zichtbaarder te maken via de lokale media.

Welke RCW’er vindt het leuk om namens RCW mee te werken aan een sportprogramma?

Loop op Locatie in de Soesterduinen

Een geweldige loop op locatie zaterdag 11 maart in de Soesterduinen met een laagje sneeuw en volop zon

Applaus voor Cas, Marian, Nevil, Dik en Annemarie voor de organisatie. Veel dank ook aan voormalig trainer Ad Schalkwijk die een wandelgroep begeleidde. We waren te gast bij AV Pijnenburg en komen er vast en zeker nog eens terug.