Inschrijfformulier

Ondergetekende geeft zich op als lid van Runnersclub Woerden:

Lid van de Atletiekunie?

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van de Runnersclub Woerden en de Atletiekunie. Men verplicht zich hiermee tot betaling van inschrijfgeld en contributie middels automatische incasso en het naleven van het Huishoudelijk reglement, met dienverstande dat er sprake is van een kennismakingsperiode van een maand. In deze maand is geen contributie verschuldigd.

Het verzenden van dit formulier staat gelijk met een dagtekening en handtekening.