Nieuw! Trainingsprogramma ‘10LT’

We hebben een nieuw RCW-trainingsprogramma: een doelgerichte looptraining 10 km op jouw niveau voor jouw eigen persoonlijke doel. Vanaf zaterdag 2 oktober kunnen RCW’ers gedurende 10 weken gericht trainen voor hun persoonlijke doel op de 10 km. De trainingen worden beoefend tijdens de reguliere trainingen in de bestaande trainingsgroepen. Er komt dus géén aparte trainingsgroep 10LT.

Aanleiding voor dit nieuwe programma is de positieve feedback die we van jullie kregen op de enquête dit voorjaar. Klik hier voor de uitkomsten. Hierdoor aangemoedigd hebben Marlies, David en Leendert het programma ‘Looptraining 10 km (10LT)’ ontwikkeld. RCW’ers die willen meedoen, kunnen zich hiervoor aanmelden.

Inhoud 10LT-programma

  • Start zaterdag 2 oktober 9.30 -11.00 uur
  • Conconi-test als nulmeting
  • Indeling in passende loopgroep
  • Filmopname voor het analyseren van je looptechniek
  • Persoonlijke begeleiding en monitoring van voortgang door looptrainer tijdens de zaterdagtrainingen
  • Hardloopschema o.b.v. jouw persoonlijke doelstelling voor de 10km, door de weeks te volgen tijdens de reguliere trainingen of op eigen gelegenheid
  • Je werkt binnen 10 weken toe naar een loopevenement (eind november/ begin december) waar we gezamenlijk aan deelnemen. Op dit moment is, vanwege coronabeperkingen, niet bekend welke lopen zoal georganiseerd worden. Meer info volgt zodra dat wel bekend is. De kosten voor het startbewijs, zijn voor eigen rekening.

Bij RCW telt elke loper mee

Het nieuwe trainingsprogramma is voor RCW’ers die willen trainen voor een persoonlijk doel op de 10km. Loop je voor de gezelligheid? Dat kan natuurlijk. Streef je geen of een ander doel na, dan volg je gewoon de trainingen zoals je gewend bent. Dat kan allemaal bij RCW. Gezien de belangstelling vanuit de leden voor een doelgerichte 10LT bieden we dit programma nu als pilot aan. Na afloop wordt het geëvalueerd.

Sportieve groeten,
Marlies, David en Leendert